صنایع برودتی آندرانیک

صنایع برودتی آندرانیک با تکیه بر تجربیات مؤسسین خود و دانش روز صنایع برودتی ، تولید انواع یخ ساز ، برفک ساز و آب سرد کن های صنعتی را در راستای فعالیت های خود قرار داده است .

ادامه مطلب
 

تولید کننده انواع یخ ساز

صنایع برودتی آندرانیک با تکیه بر تجربیات مؤسسین خود و دانش روز صنایع برودتی ، تولید انواع یخ ساز ، برفک ساز و آب سرد کن های صنعتی را در راستای فعالیت های خود قرار داده است .

ادامه مطلب
 
 

انواع برفک ساز

صنایع برودتی آندرانیک با تکیه بر تجربیات مؤسسین خود و دانش روز صنایع برودتی ، تولید انواع یخ ساز ، برفک ساز و آب سرد کن های صنعتی را در راستای فعالیت های خود قرار داده است .

ادامه مطلب
 

انواع آب سرد کن

صنایع برودتی آندرانیک با تکیه بر تجربیات مؤسسین خود و دانش روز صنایع برودتی ، تولید انواع یخ ساز ، برفک ساز و آب سرد کن های صنعتی را در راستای فعالیت های خود قرار داده است .

ادامه مطلب
 
 

آندرانیک در رسانه های اجتماعی

صنایع برودتی آندرانیک

     

 

پیوند ها

دانلود کاتالوگ انگلیسی 
دانلود کاتالوگ عربی
 دانلود لیست قیمت محصولات